źródła i rodzaje zanieczyszczeńNa całym świecie, zwłaszcza w krajach mocno zurbanizowanych oraz uprzemysłowionych pojawia się problem smogu. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń zależą w tym przypadku od wielu czynników, zarówno antropologicznych, jak i naturalnych. Problem ten nie omija Polski i bardzo mocno uderza szczególnie w miasta na południu kraju: Żywiecczyznę, Kraków, Zagłębie Śląskie oraz inne duże aglomeracje. W Polsce występuje smog zimowy, który w odróżnieniu od smogu fotochemicznego jest o wiele bardziej niebezpieczny dla naszego organizmu. Cechą charakterystyczną „polskiego” smogu jest zawieszenie na niskiej wysokości w wyniku tzw. niskiej emisji oraz duża zawartość szkodliwych pyłów.

Co zawierać może smog?

Każdy ze składników smogu wywierać może niekorzystne oddziaływanie na organizm – głównie są to trudności w oddychaniu, ale i nie tylko. Smog fotochemiczny występujący np. w Los Angeles poprzez reakcję tlenków azotu i siarki ze światłem słonecznym powoduje powstanie formaldehydu i ozonu (związki rakotwórcze).
Patrząc na Polskę, zauważyć można dominację pyłów (PM10 i PM2,5), tlenku węgla, tlenku siarki, azotu oraz sadzy.

Jak szkodzi smog?

W zależności od źródeł i rodzajów zanieczyszczeń smog wpływa na funkcje:
– układu oddechowego: nasilając objawy astmatyczne u chorych oraz wpływając niekorzystnie na chorych z POChP i przewlekłymi zapaleniami oskrzeli.
– Układu krążenia
Smog poprzez zawarte w nim cząstki może także indukować proces karcynogenezy-powstawania nowotworów.